Ce este economia circulară și de ce ne-ar păsa?


Economia circulară explică cum, pentru a susține dezvoltarea durabilă cu respect față de natură și de mediul înconjurător, dar și pentru a găsi o alternativă de creștere a economiei, fără a abuza de resursele naturale de care dispunem, este recomandat să risipim cât mai puțin și să reutilizăm cât mai mult din materiile prime la care am apelat deja.

Economia circulară încearcă să ajute produsele și materiile prime din care acestea sunt construite să își păstreze valoarea pentru o perioadă cât mai îndelungată, astfel încât să poată fi evitată extragerea continuă a materiilor prime pentru crearea produse noi, ceea ce ar duce la epuizarea resurselor naturale de care vor avea nevoie și generațiile viitorului, adică copiii copiilor noștri.

Modelul economiei circulare este opus celui specific economiei lineare (bazat pe ideea de extrage – folosește – aruncă), indiferent la problemele cauzate de risipirea resurselor și la efectele negative asupra naturii și mediului înconjurător.

Pentru a sprijini această idee, conceptul propune îmbunătățirea proceselor de proiectare a produselor (astfel încât valoarea, calitatea și durabilitatea acestora să crească), crearea unor modalități de reutilizare și reparare a acestora, sau refabricarea lor prin utilizarea materiilor prime care au stat la baza produselor inițiale. Cu alte cuvinte, economia circulară propune reutilizarea resurselor folosite în produsele a căror durată de viață a ajuns la final sau care și-au pierdut utilitatea pentru a construi obiecte noi, de aceeași calitate, sau chiar mai bune.

 

Din perspectiva naturii și mediului în care trăim, beneficiile abordării unui astfel de model economic sunt:

  • protejarea resurselor naturale, acestea rămânând disponibile și pentru generațiile viitoare
  • protejarea mediului înconjurător prin reducerea nivelului de poluare și prin diminuarea efectelor încălzirii globale
  • protejarea biodiversității speciilor de floră și faună și conservarea ecosistemelor

Economia circulară are mai multe implicații pentru viitor, conceptul nebazându-se exclusiv pe ideea de a salva natura și mediul înconjurător. Acest model economic poate reprezenta soluția ideală pentru restabilizarea economiei europene care a avut de suferit în ultimii ani.  Economia circulară poate stimula creșterea valorii economice concomitent cu scăderea consumului resurselor naturale.


Un alt principiu al economiei circulare propune crearea noilor oportunități de afaceri și a locurilor de muncă, dar și transformarea proceselor de consum pentru o mai bună eficiență și pentru un management al resurselor corect, aspecte ce contribuie la creșterea economiei și competitivității Uniunii Europene.

Economia circulară se pliează pe o serie de axe prioritare ale strategiei Uniunii Europene de creștere economică, Europa 2020:

  • Creșterea economică
  • Crearea de noi locuri de muncă
  • Noi modele de afaceri și noi forme de finanțare
  • Agenda socială
  • Uniunea energetică
  • Combaterea schimbărilor climatice

Este un răspuns la provocările globale actuale legate de schimbările climatice, poluarea atmosferei, pericolul de epuizare a resurselor și amenințarea biodiversității, dar și la problema creșterii economice, care se află în contrast cu ideea de protecție a mediului și a resurselor. A ține în balanță protejarea naturii versus creșterea economică este posibilă prin punerea în aplicare a principiilor economiei circulare, pentru că acestea ne permit să trăim în continuare într-o lume dominată de capitalism și competitivitate, dar fără a mai abuza de ceea ce ne oferă natura.

Economia circulară nu trebuie confundată cu procesul de reciclare, care este doar unul din mecanismele acesteia, ci reprezintă o modalitate de a răspunde la nevoile prezentului, respectând, în același timp, resursele limitate pe care le avem la dispoziție, bunurile comune, și având grija viitorului strănepoților noștri. Din aceste motive, principiile economiei circulare se intersectează cu cele ale conceptului de dezvoltare durabilă, proces care se concentrează pe dezvoltarea socio-economică, reușind să asigure și un echilibru între aspecte sociale, economice și ecologice, fără a periclita capacitatea viitoarelor generații de a răspunde propriilor nevoi.

Economia circulară nu poate să funcționeze fără implicarea tuturor categoriilor sociale ale unei comunități. Fiecare membru al societății este afectat în mod direct de beneficiile pe care le aduce economia circulară, pe de-o parte, iar pe de altă parte, direct responsabil pentru buna funcționare a acestui sistem. Dacă fiecare dintre noi își asumă acest rol, un comportament care se pliează pe principiile economiei circulare poate deveni o rutină și apoi parte din viața noastră de zi cu zi. Astfel, putem să ne ingrijim de tot ce e în jurul nostru, de viitorul nostru și al urmașilor noștri, reușind, în același timp, să creștem nivelul de viață din punct de vedere economic.