environ-logo

 

Asociatia Environ pledează pentru o abordare conjugată și o cooperare puternică între reprezentanții administrației publice și locale, operatorii de salubritate, actorii din industria reciclării, organizații colective și societate civilă.

Asociația Environ dezvoltă permanent parteneriate susținute cu infrastructura necesară pentru colectarea și tratarea DEEE. Organizația face toate demersurile necesare pentru a se asigura că procesele de colectare, transport, depozitare temporară și tratare a deșeurilor se desfașoară în cadrul rețelei naționale într-un mod ecologic, cu respectarea standardelor de protecție a mediului.

Tratarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) colectate în rețeaua Asociației Environ se realizează utilizând procesele BAT (best available techniques), cu garanția trasabilității și neutralizării fracțiilor periculoase rezultate.

Implementarea standardelor de performanță a reciclarii WEEELABEX (care definesc cerintele tehnice și operaționale ale operatorilor pe fluxuri de deșeuri) oferă membrilor și partenerilor Asociației Environ garanția îmbunătățirii continue a calității proceselor de tratare și asigură trasabilitatea deșeurilor de la momentul generării până la încetarea statutului de deșeu.

domain_318-32028 png-facebook-icon-194

 

Activități în Agora consumului responsabil:

Asociația  Environ va fi prezentă cu un stand în care aplică quiz-uri pe teme de schimbări climatic, reducerea amprentei de carbon și eficiența energetică.